VideoHdv

  TRAVELOGUE MOVIES /POTOPISNI FILMI - AZJV

ARHIVIRANJE VSEH VIDEO in AVDIO VSEBIN    Grafika, Video in DVD razmnoževanje - AUTHORING  Film Transfer Telecine: 8mm, 16mm, 35mm films to DVD, BluRay, HDV, Quicktime, AVI,  DV Uncompressed or DVCAM, Betacam   Presnemavanje in arhiviranje vseh domačih video vsebin - posnetkov iz analognih in digitalnih medijev ter obratno v celoviti rešitvi  

  Presnemavanje in arhiviranje vseh domačih video vsebin - posnetkov iz analognih in digitalnih medijev ter obratno v celoviti rešitv

Authoring in produkcija v celovitih rešitvah

 

 

 

 

 

 

   

   

ARHIVIRANJE zgodovinskih video zapisov v digitalni ali analogni video format 

Presnemavanje iz Betamax format Super 8 transfer tudi na VHS, S/VHS,  HDV, DV CAM, Video 8, Hi 8, Digital video 8, HDV, HDD, Mini DV, U-matic, Betacam, Betamax, DVD (MPEG2) in MPEG1 (VIDEO CD - VCD, SVCD) 

   

S/VHS  Profesionalni TBC brodcast Digital Video Converter Ntsc v Pal ali obratno

 

  Vhod: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B-G-D-K-I, PAL-M, PAL-N, SECAM    

 

  Izhod: NTSC 3.58, NTSC 4.43, PAL B-G-D-K-I, PAL-M, PAL-N, SECAM

 NTSC Formati:  U-MATIC, DVCAM, MiniDV, SVHS, SVHSC, HI8, VIDEO8, VHS, VHSC

PAL  Formati:   BETACAM, HDV, DVCAM, MiniDV, SVHS, SVHSC, HI8, VIDEO 8, VHS, VHSC

Cine Film Formati:  Tonski ali brez Super 8mm, Standard- Regular 8mm, Single 8mm  in  16 mm
 
 
 

 

 

  

CD DVD Razmnoževanje                                           Video Trakovi  Razmnoževanje                                        Video analog  v  DVD  Transfer                                        SLIDE, Slike, Video - Montaža                                    CD Razmnoževanje                                    DVD Razmnoževanje                                        Videotrakovi - Razmnoževanje                                        Video v DVD Transfers                                        Avdio v CD Transfers                                      

 Video transfer servis in Ljubljana Slovenia.(si) Copyright 1998-2020  ®Copyright © J.V. webmaster