VideoHdv

  TRAVELOGUE MOVIES /POTOPISNI FILMI - AZJV

ARHIVIRANJE VSEH VIDEO in AVDIO VSEBIN    Grafika, Video in DVD razmnoževanje - AUTHORING  Film Transfer Telecine: 8mm, 16mm, 35mm films to DVD, BluRay, HDV, Quicktime, AVI,  DV Uncompressed or DVCAM, Betacam   Presnemavanje in arhiviranje vseh domačih video vsebin - posnetkov iz analognih in digitalnih medijev ter obratno v celoviti rešitvi  

 

ANTARCTICA &

FALKLAND ISLANDS

 

NAC. PARK TIANMEN

 SILK ROAD - SVILENA POT, MALI &GUINEA - MALI in GVINEJA, NORTH KOREA - SEVERNA KOERJA, NEW GUINEA - NOVA GVINEJA, WEST IRIAN - ZAHODNI IRIAN,  JUŽNA KITAJSKA- SOUTH CHINA, MESTA KITAJSKE OBALE, SLIKA SPODAJ - NOČNI HONG KONG 

POTOPISNI FILMI NA DVD

JUŽNA KITAJSKA - MESTA KITAJSKE OBALE

V preteklosti je troje mest Kitajske obale povezovalo Kitajsko z Evropo. Danes so vsa tri mesta: Šanghai, Macao in Hong Kong v sklopu Kitajske. Šanghai nekoč svobodna luka od koder je v Evropo, med drugim prihajal opij, je sedaj moderno finančno središče Kitajske, Macao, najstarejša portugalska kolonija je postala uspešna igralniška metropola, Britanska kronska kolonija Hong Kong pa poslovno središče Kitajske. Kdor je pred leti videl to mesto, jih sedaj težko prepozna. Razvoj je spremenil njihovo podobo. Vse to bo pokazal film o oknu v svet velike Kitajske, kot bi to mesto lahko tudi imenovali.

SLIKA SPODAJ - NOČNI HONG KONG 

LEPOTE JUŽNE KITAJSKE - NARAVNI MOST

Antarctica 2011, Filming & Mastering AZJV in High Resolution Video        Spodaj:  Rajski zaliv je eden od najlepših na Antarktiki

Paradise bay je eden od najlepših zalivov Antarktike. Gorovje, ki obdaja zaliv je del mogočne Grahamove zemlje, kjer vrhovi gora segajo tudi preko 3000 m. Zanimivo je, da se gorovja Antarktike nahajajo samo na severnem delu dežele, ostala Antrktika, je niska gričevnata raven prekrita s snegom, ki pa ne nudi tako lepih prizorov, kot Paradise bay.

Paradise Bay is one of the most beautiful bays in the Antarctic. Mountains surrounding the bay is part of the mighty Graham's land, where mountain peaks extend well beyond 3000 m. It is interesting that the Antarctic Mountains are located only in the northern part of the country, remained Antrktika, a great deal rolling hills covered with snehom level, but does not offer such beautiful scenes, such as the Gulf of Eden.

Amudsen Norvežan je prvi osvojil južni tečaj v tekmi z Scottom, angleškim raziskovalcem, vendar je Scott zaradi svoje tragične usode – zmrznil je v šotoru brez hrane - bil deležen večje pozornosti svetovne javnosti kot Amuddsen, zmagovalec južnega tečaja.

 Amudsen Norwegian won the first South Pole in the race with Scott, the British researchers, however, Scott, because of their tragic fate - froze in the tent without food - has received greater attention as a global public Amuddsen, winner of the South Pole.

AmundsenScottSuedpolStation

 Video transfer servis in Ljubljana Slovenia.(si) Copyright 1998-2019  ®Copyright © J.V. webmaster