VideoHdv EDINA KNJIGA O ŽIVLJENJU POGLAVARJA DANOV JE NAŠ POTOPIS  AZJV

Welcome - Dobrodošli 

 "DEŽELE NA KONCU SVETA"

Dolina Baliem- Wamena - pobeg v preteklost (dolina na Novi Gvineji v indonezijskem Zahodnem Irianu), potopisni film v DVD formatu v trajanju 70 minut in knjiga “DEŽELA NA KONCU SVETA”.

Film prikazuje: Pleme Danov oblečene le v tulce za penis in živeče v vaseh, obdanih z oborji (ogradami iz bodičevja) in njihove običaje: rezanje prstov žena, s čimer pomirijo zle duhove. Vidimo mumificiranega poglavarja s katerim se Dani posvetujejo v težavah, doživimo boj med plemenoma za dekle,...V ta svet vse bolj posega indonezijska družba z naselitvijo muslimanskih priseljencev z otoka Jave in s tem spreminja etnični sestav prebivalcev doline, v katero lahko le priletiš, saj do tja ne vodi nobena cesta. A tudi Dani postajajo vse bolj odvisni od raznih dobrin, ki jih nudi sedanji čas: razna orodja, potrebna pri obdelovanju zemlje, vžigalice nadomeščajo čuvarja večnega ognja v oborju. Na tržnici Wameni, središču doline, izginjajo »nagci«, ki jih v filmu še vidimo. Nekdanja podoba doline izginja. Film je torej eden zadnjih pričevanj časa v katerem izginja kamena doba te doline

AZJV Click na video vsebina   Video vsebina 2  Več o knjigi   2012 - Aleksander Zalar po poti zlate mrzlice

THE ONLY BOOK OF LIFE OF THE DAN IS OUR TRAVELOGUE

The Baliem Valley resort Wamena  - an escape into the past (a Valley in Irian Jaya, the western half of New Guinea in Indonesia), Slovenian film on DVD format - Runtime:70 min cca

It shows the Dani tribesmen who wear penis sheaths made of a cultivated gourd who live in compounds of huts made from trees and mud. One of the more unusual customs is to amputate one or two joints of a woman's finger to calm evil spirits when a close relative dies. We see a mummified head of the tribe whom the Dani people consult when in trouble and experience the tribal fighting for a girl between the opposing groups. In this part of the world we witness the ever more intervention by the Indonesian government with transmigration of Muslims from the island of Java and the changing ethnic composition of the population of the valley. The place is accessible only by planes as there are no roads. The Dani are becoming increasingly dependent on the various items offered by the present time: they still use stone implements to cultivate the soil and the matches replace the protector of the eternal flame in the traditional Dani house (honay). At the market in Wamena, the centre of the valley, we can still see the disappearing "naked". The film is therefore one of the last testimonies of the time, which disappears in the Stone Age in this valley.

 Video transfer servis in Ljubljana,  Slovenia.(si) Copyright 1998-2019  ®Copyright © J.V. webmaster